UNANIEM RAADSBESLUIT VOOR KERK ESBEEK

jun 20 2017

De voltallige raad van Hilvarenbeek stemde in met het raadsvoorstel om van de kern in Hilvarenbeek een school te bouwen. Daarmee kwam de raad tegemoet aan de wensen van veel inwoners van Esbeek. HOI Werkt is een warm voorstander van de Esbeekse plannen. De mooie karakteristieke kerk blijft zo behouden voor Esbeek. Het plan heeft groot draagvlak bij de bewoners van Esbeek, de coöperatie en het schoolbestuur. Ze bedachten samen met de architect slimme oplossingen voor de inrichting en voor de energiewinning. Daarvoor worden de daken van Schuttershof gebruikt, dat eigendom is van de coöperatie Esbeek.
De Gemeenschapslijst stelde tijdens de vergadering voor nu niet het hele bedrag voor Esbeek beschikbaar te stellen maar alleen € 170.000 voor het onderzoek. De partij was steeds heel kritisch en wilde eerst meer onderbouwing van het voorstel en later pas het besluit nemen. Met dit voorstel zou echter zwaar op de rem getrapt worden. Toen duidelijk werd dat de overige partijen hier niet mee zouden instemmen, ging de Gemeenschapslijst alsnog akkoord met het raadsvoorstel. Daarna gingen de champagneflessen open.
Als HOI Werkt hebben we ervoor gepleit om met de omwonenden in gesprek te gaan over de inrichting van de terreinen rondom de kerk en de verkeersveiligheid. De wethouder heeft toegezegd dat hij dit op korte termijn oppakt.