VEEL DOELEN NIET BEREIKT IN DEZE RAADSPERIODE

nov 22 2017

Hou je aan het eind van je ambities geld over of hou je aan het eind van je geld ambities over? Deze vraag stelde de fractie HOI Werkt bij de behandeling van de begroting. Want de coalitie van Gemeenschapslijst, VVD en CDA heeft weinig bereikt. Wel werd er behoorlijk wat geld verspild…..

MISLUKTE VERHARDING ROOVERT KOSTTE EEN TON

De provincie had lang van tevoren al laten weten dat er geen toestemming zou komen voor de verharding van deze weg. Toch bleven de coalitiepartijen halsstarrig vasthouden aan een onhaalbaar doel. Dit heeft onze gemeente meer dan 100.000 euro gekost.

MINDER LEERLINGEN NAAR MUZIEKONDERWIJS

Het muziekonderwijs als basisvoorziening moet behouden blijven. Dat stond in het coalitieprogramma. Toch werd de muziekschool opgeheven en het rugzakjesmodel ingevoerd. Gevolg is dat het aantal kinderen dat muziekles volgt, daalde van meer dan 400 naar 260 nu. Ook is het muziekonderwijs voor gezinnen met een lager inkomen moeilijker bereikbaar.

MISLUKTE AANBESTEDING SPORTACCOMMODATIE

Een mislukte aanbesteding voor de sportaccommodatie kostte ons € 48.000 aan onderzoek en € 23.000 aan advieskosten. We konden opnieuw beginnen met opnieuw € 85.000 aan begeleidingskosten. Ook de voorstellen van het college voor de Hispohal-locatie en de exploitatie van de nieuwe sporthal moesten opnieuw.

NOG GEEN OPLOSSING VOOR LANDBOUWVERKEER

In vier jaar tijd zijn we nog geen stap verder gekomen met een oplossing voor het landbouwverkeer. De voorstellen van de wethouder haalden het niet. De wethouder die door zijn eigen fractie het verkeerde pad werd ingestuurd moest het veld ruimen. De wethouderswissel kostte ons € 169.000. Eindconclusie is dat er in deze raadsperiode veel geld is verdwenen waar we niets voor terug hebben gezien.

HET KAN OOK ANDERS

HOI Werkt zou het na de verkiezingen graag anders zien. Met een raad die naar elkaar luistert, die problemen aanvliegt in plaats van elkaar vliegen af te vangen. Een raad die sámen de problemen oplost en kritisch is naar de uitvoering door het college. Niet een raad van zij en wij, maar een raad van ons allemaal.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek
Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl