Verdelen of verbinden na 16 maart?

mrt 13 2022

Het is bijna 14, 15 en 16 maart. Dan kun je gaan stemmen op de kandidaat en partij van jouw keuze. De afgelopen weken kregen we veel positieve reacties. Op onze jonge lijsttrekker Ko Hamelink die afgelopen week 27 werd. Op de gevarieerde lijst van 50 kandidaten. En op onze plannen om verder te vernieuwen. Bedankt daarvoor. Wij merken dat de tijd rijp is voor deze vernieuwing. Veel inwoners willen een gemeenteraad die het algemeen belang belangrijker vindt dan partijpolitiek. Een gemeenteraad waarin jonge mensen ook echt een stem hebben. Een raad die de verbinding zoekt met elkaar en met onze inwoners. Alleen dan kunnen we resultaatgericht samenwerken aan oplossingen.

WE DOEN OPNIEUW EEN BELOFTE

Samenwerken kun je niet alleen. Daarom doen we een belofte. We gaan altijd voor samenwerking met andere partijen. Ook als we opnieuw de grootste partij worden. Het liefst raadsbreed met alle partijen. Dat deden we ook in 2018 toen we veruit de grootste partij werden. Ook toen kozen we niet voor de makkelijkste weg en kozen we voor een raadsbrede samenwerking in plaats van een coalitie met een oppositie. Met de drie partijen die er nog over zijn in onze gemeente lijkt dat het meest logisch. Steeds meer gemeentes kiezen voor dit model – in 2018 al 56 gemeentes. Omdat het beter past bij de nieuwe politiek van deze tijd. Maar dit lukt alleen als de andere partijen mee willen doen.

ONAFHANKELIJKE EN DESKUNDIGE WETHOUDERS

HOI Werkt kiest voor deskundige en onafhankelijke wethouders. Mag het een wethouder uit onze eigen gemeente zijn? Graag zelfs. En ook een wethouder uit de eigen partij moet kunnen. Maar kwaliteit en betrokkenheid staan altijd voorop. HOI Werkt vindt het niet voldoende dat iemand wethouder wil worden. Wij vinden dat iemand het ook moet kunnen. Daarom willen we een helder en transparant selectieproces. Want jullie, de inwoners van onze gemeente, hebben recht op een deskundig en betrokken bestuur dat er is voor álle inwoners, ongeacht waar je woont of wie je bent.

ZICHTBAAR IN ALLE KERNEN

HOI Werkt is een lokale partij, gericht op de lokale belangen. We zijn met een grote groep van actieve, betrokken inwoners en sympathisanten. We zijn zichtbaar in alle kernen, aanspreekbaar, luisteren naar wat er leeft en helpen inwoners vooruit. We hechten veel waarde aan zeggenschap van de inwoners en we betrekken de gemeenschap bij de uitwerking van de plannen.

RESULTATEN VAN SAMENWERKING

We zijn trots op wat er de afgelopen vier jaar is bereikt en in gang gezet. Om wat voorbeelden te noemen. In deze raadsperiode zijn er 482 woningen bijgekomen. Plannen voor nog eens 800 woningen zijn in voorbereiding. Na 20 jaar ligt er een oplossing voor het landbouwverkeer. Het geld voor de westkant is al gereserveerd in de begroting. Er kan een gezondheidscentrum komen op het terrein van Hispohal-terrein. De plannen voor een nieuwe school in de Doelakkers en het Hart van Haghorst staan in de steigers. Het geld voor deze scholen is al gereserveerd in de begroting. Het positief jeugdbeleid laat de eerste resultaten zien: minder doorverwijzingen en daardoor minder kosten. Deze ontwikkelingen zijn dankzij de samenwerking met veel inwoners in gang gezet. Daar gaan we mee door.

VERDER MET VERNIEUWEN

De eindsprint is ingezet. We zetten er de schouders onder. Want na 16 maart gaan we verder met vernieuwen. In de kernen, met de coöperaties, met onze verenigingen en vrijwilligers, krijgen we zoveel voor elkaar. Laat de politiek daarvan leren. Alleen samen kunnen we daarvoor zorgen. Elke stem telt. Daarom vraag ik je: kies je op 14, 15, 16 maart voor de verdeling of voor de verbinding? Gaan we weer terug naar de oude machtspolitiek of gaan we verder met vernieuwen? Jouw stem bepaalt de koers.