VERGRIJZING BIEDT UITDAGINGEN EN KANSEN

mrt 2 2022

Gezond en gelukkig jong en oud

Op vrijdag 4 maart organiseert HOI Werkt in Hercules een politiek café over positief jeugdbeleid. Een aantal sprekers vertelt dan hoe investeren in jongeren loont. Want als de jeugd de toekomst heeft, moet je er goed voor zorgen. Vandaag staan we even stil bij de toekomst van onze oudere inwoners. Want het is geen nieuws als we vertellen dat Hilvarenbeek een vergrijzende gemeente is. En dat stelt ons als gemeente voor uitdagingen, maar biedt ook kansen!

De feiten en de cijfers

Begin januari werden we als gemeenteraad bijgepraat door KBO-Brabant over wonen voor senioren. Ook was er een presentatie van het onderzoek dat PON had uitgevoerd: ‘Gezond en gelukkig ouder worden in de gemeente Hilvarenbeek’. We geven graag enkele feiten en cijfers. Ongeveer een kwart van de inwoners van Hilvarenbeek is ouder dan 65 jaar. 86% woont in een koopwoning (meestal een vrijstaande woning of twee onder een kap). 37% van de mensen geeft aan dat hun woning levensloopgeschikt is, 14% wil dat de komende 5 jaar gaan organiseren, 21% pas over 5 jaar. 71% van de mensen gaf aan na te denken over de inzet van zorgtechnologie om zo langer thuis te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld met beeldbellen of gezondheidsmeting op afstand. De helft van de mensen denkt over verhuizen. Vaak met als reden dat de huidige woning met tuin te groot is en vanwege de beperkte voorzieningen in de kleinste kernen van onze gemeente. Tot zover de cijfers.

Meer oplossingen zijn mogelijk

De woningopgave is al jarenlang speerpunt voor HOI Werkt. Betaalbare woningen voor starters en senioren hebben de prioriteit. Omdat we weten dat woningbouw om een lange adem vraagt, zijn we voorstander van flexibele oplossingen. De mogelijkheid om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te plaatsen biedt die mogelijkheid. Maar ook het mogelijk maken van woningsplitsing van grote vrijstaande huizen, zodat er twee huishoudens kunnen wonen. Of het realiseren van kleine ‘hofjes’ of geclusterde woningen op locaties van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Of inzet van comfortabele tiny houses, waar mensen kunnen samen wonen, voorzieningen delen en omzien naar elkaar. Waar mogelijk laten we onze eigen inwoners daarin zo veel mogelijk zelf de plannen maken door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te stimuleren en ondersteunen.

Op tijd klaar voor de toekomst

Maar eerlijk is eerlijk: op tijd de juiste woningen bouwen is een uitdaging. Dus moeten we ook volop inzetten op bewustwording en ondersteuning van onze ouder wordende inwoners om zelf op tijd te gaan nadenken over het levensloopbestendig maken van de woning. Dat is waar mensen naar op zoek zijn. En dat is waar we als gemeente een handje in (kunnen) helpen. Met cliënt-, mantelzorg- en dorpsondersteuners. Belangrijke mensen die veel goed werk doen. Samen zorgen we dat de ouder wordende inwoners én hun naasten klaar zijn voor de toekomst.

En er zijn nog meer kansen!

Uit het onderzoek blijkt dat er een groot potentieel is aan mensen die vrijwilligerswerk (willen) doen. Dat is de kracht van de Hilvarenbeekse samenleving: samen doen! In het samen doen ontmoet je anderen en daardoor voel je je vaak gezonder en gelukkiger. Inwoners geven aan behoefte te hebben aan ontmoetingsplekken, cultuur en (maatschappelijk/politiek) debat. Zaken waar HOI Werkt voor op de bres gaat. Net als een gezonde leefomgeving voor jong en oud: een groene omgeving, schone lucht, bloemrijke perken, bankjes om in de schaduw van een mooie boom uit te rusten, te ontmoeten en te genieten. Zo wil HOI Werkt ervoor zorgen dat iedereen gezond én gelukkig jong én oud kan zijn in Hilvarenbeek.