VERHARDING ROOVERT DEFINITIEF VAN DE BAAN

jun 20 2017

Het college heeft in mei eindelijk besloten de procedure voor het verharden van de Roovert niet voort te zetten. Al in december diende HOI Werkt een motie van het goede voornemen in. Daarin riepen we het college op geen tijd en energie meer te steken in de verharding van de Roovert. Alles wees er toen immers al op dat de geldverslindende procedure kansloos was.
Gemeenschapslijst, VVD en CDA steunden onze motie echter niet. Intussen spraken steeds meer mensen zich uit tegen de verharding te zijn: omwonenden, de landgoedeigenaren, natuur- en milieuorganisaties en de heemkundige kring. En ook de provincie liet weten niet mee te zullen werken. Gelukkig is de verharding nu definitief van de baan. We kunnen onze tijd en energie weer aan zinvolle zaken besteden. Jammer dat dit grapje onze gemeente € 55.000 heeft gekost. En dan hebben we de ambtenarenuren nog niet meegerekend.