VERKIEZINGSBELOFTEN EN HOLLE FRASEN

dec 5 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In deze Hilverbode krijgen de lokale politieke partijen wekelijks de gelegenheid om de inwoners van Hilvarenbeek te vertellen wat hun plannen zijn. Het is aan het lezend publiek om op basis daarvan de keuze te maken welke partij straks in het stemhokje de sympathie verdient. De ene partij laat zich in deze rubriek een enkele keer horen, de andere iets vaker. HOI Werkt dient wekelijks een artikel in. 

WELK VERHAAL WORDT ER VERTELD?

Het is makkelijk om een verhaal te vertellen waar de kiezer mee wordt verleid. Je kunt als partij bijvoorbeeld beweren heel blij te zijn met het succes van corporaties in de kleine kernen of met Elckerlyc. Maar heb je als partij bij de besluitvorming allerlei bedenkingen ingebracht, vertragingstactieken toegepast of tegen een plan gestemd? Dan is het wel zo eerlijk om dit erbij te vermelden.

SYMBOLISCHE VOORSTELLEN

Enkele weken geleden stond in dit blad een artikel over een miljoenenreservering voor het oplossen van de overlast van het landbouwverkeer. Dit leek erg op een symbolisch en onrealistisch voorstel dat inspeelt op het sentiment van de inwoners rondom dit thema. Er werd gemakshalve niet bij verteld dat de rekening daarvan met een verhoging van de OZB (onroerendezaakbelasting) bij diezelfde inwoners wordt neergelegd. Dan vertel je niet het volledige en eerlijke verhaal.

INFORMEER JE OVER HET HELE VERHAAL

De lezer van de Hilverbode krijgt niet altijd het hele verhaal te horen. Als je goed geïnformeerd wilt zijn, heb je wel mogelijkheden om het volledige verhaal te horen. Luister dan de opnames van de gemeenteraadsvergaderingen terug via de VLOH of de site van de gemeente. Of bezoek eens een vergadering. Dan kun je de werkelijke standpunten van de woordvoerders horen. Je zult merken dat die soms wel eens wat anders zijn dan wat partijen op deze pagina publiceren.

HET KAN OOK ANDERS

Onze stelling is dat Helderheid, Openheid en Integriteit Werkt. Daar staat HOI Werkt voor. Je kunt erop vertrouwen dat wij het eerlijke verhaal vertellen. Want eerlijkheid duurt het langst!

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek
Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl