VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD 3 EN 4 JULI

jul 7 2024

RAAD MAAKT MILJOEN VRIJ VOOR STARTERSLENINGEN

Twee avonden had de gemeenteraad nodig om nog voor de zomervakantie over alle onderwerpen op de agenda te besluiten. Een belangrijk punt was de Voorjaarsnota 2024. Daarmee bepaalt de raad waar het geld naartoe gaat en waarop kan worden bezuinigd. Dit keer was het erg lastig omdat het kabinet structureel te weinig geld stort in het Gemeentefonds, terwijl gemeentes wel allerlei taken voor het Rijk uitvoeren. Dat betekent dat bijna alle gemeentes na 2026 fors moeten bezuinigen.

EERST INWONERS RAADPLEGEN OVER BEZUINIGINGEN

Om de raad meer inzicht te geven in de cijfers heeft het college een overzicht gemaakt van de kosten van nieuwe ontwikkelingen en van alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Unaniem heeft de raad besloten waarmee het college in 2024 aan de slag kan. En ook welke bezuinigingen niet verder uitgewerkt hoeven te worden. Veel bezuinigingen hebben direct invloed op de samenleving. Daarom vindt HOI Werkt het belangrijk dat eerst inwoners geïnformeerd en geraadpleegd worden voordat de raad bezuinigingen doorvoert. Ook CDA en VVD gingen hiermee akkoord.

GELD VOOR STARTERSLENINGEN WAS BIJNA OP

Een dag voor de raadsvergadering mailde een van de starters alle partijen dat het beschikbare bedrag voor startersleningen bijna op was. Hierdoor dreigden starters buiten de boot te vallen, terwijl ze al plannen hadden om hun eerste huis te kopen. Met een starterslening helpt de gemeente starters met een aanvullende lening als ze bij de bank niet genoeg hypotheek kunnen krijgen. Daarmee krijgen ook singles en jongeren die geen rijke ouders hebben de kans een huis te kopen. Ze betalen de lening op een later moment terug. Het mailtje van deze starter had het effect dat de raad het miljoen dat was gepland voor 2025 al in 2024 beschikbaar stelt. Dat maakt het mogelijk dat starters die voldoen aan de voorwaarden hun eerste huis kunnen kopen. Zo houden we onze jongeren in onze gemeente. Daarnaast besloot de raad voor 12 andere punten ook geld beschikbaar te stellen. Zo komt er geld voor stichting Esbeek Sport en voor erfgoed- natuur- en landbouwbeleid.

VERDER MET HART VAN HAGHORST

Met Hart van Haghorst beschikt Haghorst over een multifunctionele accommodatie waarin kinderen naar school kunnen gaan, inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waarin gefeest kan worden met carnaval en waar gesport kan worden. Op 3 juli besloot de raad over het bestemmingsplan, inclusief de 23 woningen die er gebouwd gaan worden.

VEEL INWONERS GAVEN INPUT VOOR  OMGEVINGSVISIE

Met de Omgevingsvisie spreken we ons uit over wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn. Een gemeente waarin het fijn wonen en werken is, met een gezonde leefomgeving waar iedereen zijn of haar bijdrage leeft aan de gemeenschap. Veel inwoners hebben over de kernvisie meegedacht. Een van de uitgangspunten is dat we de kwaliteit van het landschap en de kernen versterken en beschermen. Ook kwam bij het raadplegen van de inwoners naar voren dat er breed draagvlak is om de open ruimte tussen de kernen te koesteren.

VRAGEN OVER SLUITINGSTIJDEN EN HOGE TATIEVEN ROODLOOP

Aan het begin van de raadsvergadering stelde Bart Elbers van HOI Werkt vragen over de Roodloop. Al langere tijd krijgen wij signalen dat de tarieven voor zwemlessen fors hoger zijn dan in omliggende gemeentes. Al eerder stelden partijen daar vragen over. Nu krijgen we ook berichten dat zwemlessen niet doorgaan en de Roodloop vaak is gesloten door personeelsgebrek. Het college heeft toegezegd een gesprek hierover te plannen met Laco.