ZONDER VELD KAN DE HOCKEYCLUB NIET MEER SPELEN

mrt 2 2022

De twee velden van de Hockeyclub Hilvarenbeek zijn dringend aan vervanging toe. Eén veld heeft de hockeybond al afgekeurd, het andere moet opgeknapt worden voordat er op gespeeld kan worden. De verouderde kunststofvelden leveren meer en ernstiger blessures op. Om in het komende seizoen nog te kunnen spelen, zijn er nieuwe velden nodig.

DE HOCKEYCLUB HEEFT DE HELFT VAN HET GELD AL BIJ ELKAAR

De Hockeyclub is op tijd en intensief met de gemeente in onderhandeling gegaan over financiële steun bij deze forse investering. De helft heeft de Hockeyclub zelf al gespaard. Contributies zijn al verhoogd. Door goed te onderhandelen met aannemers zijn er offertes beschikbaar die lager uitvallen dan de eerder geraamde kosten. Kortom, het bestuur van de Hockeyclub doet haar uit best om de kosten zo laag mogelijk te houden.

FINANCIËLE TEGENVALLER DOOR UITSPRAAK PRECARIOBELASTING

Het college had het voorstel voor de financiering van de watervelden samen met de Hockeyclub al klaar. En toen gooide een uitspraak van de rechter roet in het eten. De rechter oordeelde dat Hilvarenbeek jarenlang onterecht precariobelasting heeft opgelegd voor netwerkleidingen. De gemeente overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. Een definitieve uitspraak kan voor Hilvarenbeek forse financiële consequenties hebben. Zekerheid hierover laat nog wel even op zich wachten.

GEEN ENKELE PARTIJ PROTESTEERDE TEGEN INVOERING VAN DE PRECARIOBELASTING

De precariobelasting is in 2016 door het vorige college (Gemeenschapslijst, VVD en CDA) ingesteld. Vanaf 2016 is de opbrengst van jaarlijks 1,1 miljoen euro verwerkt in de gemeentelijke begroting. Omdat het risico bekend was, is steeds 50% van de opbrengst teruggezet. Dit was volledig transparant en geen enkele partij heeft in 2016 en 2017 om die reden tegen de begroting gestemd. Als de rechter Hilvarenbeek in het ongelijk stelt, hebben we een gat in de begroting. Niet van 5,5 miljoen zoals wordt beweerd, maar van 2,75 miljoen. Volgens burgemeester Weys, portefeuillehouder financiën, is pas over een jaar duidelijk wat precies de gevolgen zijn. Of hoger beroep kans van slagen heeft is ook niet duidelijk.

HOCKEYCLUB HEEFT ZEKERHEID NODIG

Moeten we dan nu investeringen die geen uitstel kunnen dulden, zoals bij de hockeyvelden, schrappen? Of kunnen we daar in de voorjaarsnota samen oplossingen voor bedenken? Uitstel van een besluit zou voor de Hockeyclub betekenen dat ze het komende seizoen niet kunnen spelen. Op de velden van de buurgemeentes is geen ruimte. HOI Werkt wil daarom naar oplossingen zoeken in de volle omvang van de gemeentelijke financiën. De Eerste Kamer heeft al een streep gezet door de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op jeugdzorg. Dat kan beteken dat gemeentes eindelijk voldoende geld krijgen van het Rijk om de jeugdzorg goed uit te voeren. We weten dat mogelijk in het voorjaar.

KWESTIE VAN VERTROUWEN

Tot nu toe hebben de Hockeyclub en de gemeente heel constructief samengewerkt. De hele raad heeft met een motie laten zien voor de aanleg van de hockeyvelden te zijn. Met de uitspraak over de precariobelasting dreigt er nu een kink in de kabel te komen. Moet de Hockeyclub wachten tot met de voorjaarsnota tot het schip met geld komt aanvaren? Dat kan het einde van de Hockeyclub betekenen. Willen we dat? Nee! HOI Werkt vindt dat we afspraken na moeten komen. Daarom wil wil HOI Werkt in de raadsvergadering van 10 maart het besluit nemen waar de Hockeyclub terecht op vertrouwde.