De Partij

Waar wij voor staan

Leefbaarheid

Zodat we een gemeente zijn waar mensen graag willen wonen

Duurzaamheid

Omdat we ook denken aan de generaties die na ons komen

Kleinschaligheid

Zodat het dorpse karakter van onze mooie dorpen bewaard blijft

HET KAN OOK ANDERS

Waar staat HOI Werkt voor?

  • Helder. Omdat we duidelijk willen zijn. Duidelijk in waar we voor staan. Geen lange bla-bla verhalen, maar heldere standpunten. Zodat je als kiezer weet waarvoor je kiest.
  • Open. Omdat wij staan voor maximale openheid. We willen verantwoording afleggen.
  • Integer. Omdat wij vinden dat de politiek er is voor de gemeenschap en de inwoners. Niet andersom. Dus kiezen wij voor een wethouder die buiten onze partij komt. Bij HOI Werkt doet niemand mee voor het eigen belang.