NIEUWS

Blijf op de hoogte

ZORGEN OM AFVALINZAMELING

ZORGEN OM AFVALINZAMELING

De inzameling van afval verandert in 2024. Veel inwoners hebben hierop gereageerd. Hun zorgen gaan erover dat de inhoud van de container voor restafval van 270 naar 120 liter gaat. Ook wordt deze...

Lees meer
André Fouchier neemt afscheid als raadslid

André Fouchier neemt afscheid als raadslid

Op 8 november stopt André Fouchier als gemeenteraadslid. Hij zit sinds 2014 namens HOI Werkt in de raad. Daarvoor was hij vier jaar actief als commissielid bij de toen nog bestaande lokale partij...

Lees meer
IN HOOG TEMPO BETAALBARE WONINGEN BOUWEN

IN HOOG TEMPO BETAALBARE WONINGEN BOUWEN

Gemeenteraad heeft de Woonvisie van 2019 aangepast 435 NIEUWE WONINGEN Hilvarenbeek sloot dit voorjaar een ‘Woondeal’ met de minister voor Volkshuisvesting, de provincie, regiogemeenten en...

Lees meer