Programma

Verkiezingsprogramma 2018-2022

In hoog tempo betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren

In hoog tempo betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren

Flexwoningen als snelle oplossing voor het woningtekort

Flexwoningen als snelle oplossing voor het woningtekort

Anders bouwen biedt meer mogelijkheden

Anders bouwen biedt meer mogelijkheden

Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving

Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving

Een zelfbewoningsplicht voor goedkope koopwoningen

Een zelfbewoningsplicht voor goedkope koopwoningen

We stimuleren splitsen van woningen

We stimuleren splitsen van woningen

We stimuleren en ondersteunen inwoners die samen willen bouwen

We stimuleren en ondersteunen inwoners die samen willen bouwen

Uitbreiden aan de rand van een kern is onder voorwaarden mogelijk.

Uitbreiden aan de rand van een kern is onder voorwaarden mogelijk.

We bouwen dorps en met respect voor het verleden

We bouwen dorps en met respect voor het verleden

Onze speerpunten voor bouwen

Onze speerpunten voor bouwen

Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

We stimuleren natuur- en diervriendelijke agrarische bedrijven

We stimuleren natuur- en diervriendelijke agrarische bedrijven

Een verbetering voor het milieu moet leiden tot een verbetering voor de boer

Een verbetering voor het milieu moet leiden tot een verbetering voor de boer

Meer evenwicht in de natuur

Meer evenwicht in de natuur

We voegen natuur en groen toe in nieuwbouwwijken

We voegen natuur en groen toe in nieuwbouwwijken

Meer bloemrijke perken en bomen

Meer bloemrijke perken en bomen

De groene ruimtes rondom de kernen blijven open en groen

De groene ruimtes rondom de kernen blijven open en groen

We ondersteunen natuuronderwijs voor kinderen

We ondersteunen natuuronderwijs voor kinderen

Onze speerpunten voor een groene gemeente

Onze speerpunten voor een groene gemeente

Minder energieverbruik door woningen te isoleren

Minder energieverbruik door woningen te isoleren

Zon op dak heeft prioriteit, ook op gemeentelijke Gebouwen

Zon op dak heeft prioriteit, ook op gemeentelijke Gebouwen

Geen windmolens rondom de Beekse Bergen

Geen windmolens rondom de Beekse Bergen

De vergroener verdient, de vervuiler betaalt

De vergroener verdient, de vervuiler betaalt

We zetten inwoners aan tot actie

We zetten inwoners aan tot actie

We werken intensief samen met Hilverstroom en de regio

We werken intensief samen met Hilverstroom en de regio

Onze speerpunten voor het klimaat

Onze speerpunten voor het klimaat

Snel meer betaalbare woningen in de kleine kernen

Snel meer betaalbare woningen in de kleine kernen

Basisscholen in de kernen

Basisscholen in de kernen

Sport blijft bereikbaar en betaalbaar, ook in de kernen

Sport blijft bereikbaar en betaalbaar, ook in de kernen

We versterken het dorpshart van elke kern

We versterken het dorpshart van elke kern

Hoge Zij autovrij en een autoluw centrum

Hoge Zij autovrij en een autoluw centrum

Zwaar landbouwverkeer uit de kernen

Zwaar landbouwverkeer uit de kernen

Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens

Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens

Een energie-opwekkend geluidsscherm langs de N269

Een energie-opwekkend geluidsscherm langs de N269

We ondersteunen de plannen voor het 6-kernenvervoer

We ondersteunen de plannen voor het 6-kernenvervoer

Onze speerpunten voor de leefbaarheid van de kernen

Onze speerpunten voor de leefbaarheid van de kernen

Investeren in cultuur loont

Investeren in cultuur loont

Een impuls voor het cultuuronderwijs

Een impuls voor het cultuuronderwijs

Cultuur inzetten om je beleidsdoelen te bereiken

Cultuur inzetten om je beleidsdoelen te bereiken

Ontmoetingscentra als belangrijke  cultuurdragers

Ontmoetingscentra als belangrijke cultuurdragers

Een hondenspeelweide als ontmoetingsplaats voor mens en dier

Een hondenspeelweide als ontmoetingsplaats voor mens en dier

Onze speerpunten voor ontmoeting

Onze speerpunten voor ontmoeting

We blijven investeren in positief jeugdbeleid

We blijven investeren in positief jeugdbeleid

We stimuleren gezond leven

We stimuleren gezond leven

HOI Werkt wil armoede aanpakken

HOI Werkt wil armoede aanpakken

Snel handelen bij schuldhulp

Snel handelen bij schuldhulp

Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

Zorggeld naar de zorg

Zorggeld naar de zorg

Kleinschalige zorg dicht bij de mensen

Kleinschalige zorg dicht bij de mensen

Ondersteuning voor dorpsondersteuners, mantelzorgers en vrijwilligers

Ondersteuning voor dorpsondersteuners, mantelzorgers en vrijwilligers

Oog voor zwakkeren in onze samenleving

Oog voor zwakkeren in onze samenleving

Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving

Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving

Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op

Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op

Onze speerpunten voor omkijken naar elkaar

Onze speerpunten voor omkijken naar elkaar

Toeristische en recreatieve mogelijk- heden nog beter benutten en stimuleren

Toeristische en recreatieve mogelijk- heden nog beter benutten en stimuleren

We koppelen het beleid voor toerisme, recreatie, erfgoed en cultuur

We koppelen het beleid voor toerisme, recreatie, erfgoed en cultuur

Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen

Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen

De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten

De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten

Meer mogelijkheden voor startende zzp’ers en kleinschalige bedrijven

Meer mogelijkheden voor startende zzp’ers en kleinschalige bedrijven

Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten

Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten

Meer ruimte voor maatwerk om mensen aan het werk te helpen

Meer ruimte voor maatwerk om mensen aan het werk te helpen

Samenwerken met bedrijven om mensen aan het werk te helpen

Samenwerken met bedrijven om mensen aan het werk te helpen

Onze speerpunten voor een bedrijvige gemeente

Onze speerpunten voor een bedrijvige gemeente

Een gemeenteraad voor alle inwoners

Een gemeenteraad voor alle inwoners

Onafhankelijke en deskundige wethouders

Onafhankelijke en deskundige wethouders

De gemeente is partner in samenwerking

De gemeente is partner in samenwerking

We stellen een jongerenraad in voor jongeren van 12 tot 18

We stellen een jongerenraad in voor jongeren van 12 tot 18

We verbeteren de dienstverlening van de gemeente

We verbeteren de dienstverlening van de gemeente

Regionale samenwerking bouwen we verder uit

Regionale samenwerking bouwen we verder uit

We blijven een zelfstandige gemeente

We blijven een zelfstandige gemeente

Onze speerpunten voor positieve politiek

Onze speerpunten voor positieve politiek