Jan van Helvoirt

Ambassadeur

Waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig?

Een keer in de week pas ik op mijn kleinkinderen. En verder met artikelen schrijven, archiefonderzoek, toponiemenonderzoek en het archief in de Beekse toren. Ik heb een eigen site over waar ik mijn publicaties op deel: www.janvanhelvoirt.nl. Ik zit in het bestuur van de Heemkundige Kring en ben 25 jaar voorzitter geweest van de werkgroep Heemkunde in Esbeek. Voor ik met pensioen ging was ik docent Nederlands, landbouw, techniek en constructie aan het Pius X college.

Wat is voor jou de mooiste plek in onze gemeente?

De Gooren en Annanina’s Rust.

Wat wil je graag veranderen in onze gemeente?

Zuiniger zijn op de open groene ruimtes. Geen grote kapitale villa’s in het buitengebied maar op de juiste plaats goede woningen.

Waar word je blij van?

Als het plan van de heemkunde voor de Roovert doorgaat. Dat is een vriendelijk plan voor fietsers en wandelaars.

Waarom HOI Werkt?

Behalve natuur heeft HOI Werkt ook de cultuurhistorie stevig op de politieke agenda staan. Dat HOI Werkt deze doelen wil bereiken in een goede samenwerking, spreekt mij erg aan. Niemand van HOI Werkt doet mee voor het eigenbelang.