GEEN UITBREIDING ZOEKGEBIED WINDMOLENS

apr 22 2024

De gemeenteraad heeft er unaniem voor gekozen het zoekgebied voor windmolens bij knooppunt de Baars niet te vergroten. Het college stelde voor het zoekgebied te vergroten naar het gebied rond de Beekse Bergen tot aan Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. HOI Werkt vindt dat niet verstandig, vanwege het open landschap, de vele inwoners van het gebied en de aanwezigheid van de Beekse Bergen.

IN GEBIED DE BAARS ALLEEN WINDMOLENS DICHT BIJ DE A58

Buiten een zone van 750 meter ten zuiden van de A58 in gebied De Baars mogen geen windmolens komen. Dat heeft de gemeenteraad in juni 2021 uitgesproken toen de regionale energie en klimaatstrategie (REKS) op de agenda stond. In de REKS staan de ambities van de regio op het gebied van verduurzaming. Ook staan in de REKS de maatregelen die nodig zijn om ons aan te passen aan klimaatverandering. Op initiatief van HOI Werkt sprak de raad uit dat het zoekgebied voor windmolens niet moet worden vergroot naar het hele gebied tussen Hilvarenbeek en Tilburg.

WINDMOLENS BEDREIGEND VOOR DIEREN BEEKSE BERGEN

De raad is op 11 april op bezoek geweest bij de Beekse Bergen. De ecoloog van de Beekse Bergen heeft toegelicht dat er veel unieke vogelsoorten en andere dieren verblijven in de Beekse Bergen. De reden hiervoor is het grote groene gebied dat is ontstaan door de ingrepen van de Beekse Bergen. Zo broeden er veel ooievaars, misschien wel de helft van alle ooievaars in Brabant. Windmolens vlak bij de Beekse Bergen kunnen de vliegroutes van deze vogels ernstig verstoren. Ook is de Beekse Bergen bang voor inkomensverlies. Daarom heeft HOI Werkt in de laatste vergadering samen met CDA en VVD een motie ingediend. In deze motie vragen wij het college en de regio deze belangen goed mee te wegen bij het zoeken naar geschikte gebieden voor windmolens.

EN NU AAN DE SLAG MET ONZE DUURZAAMHEIDSAMBITIES

Het raadsvoorstel heeft voor veel onrust bij bewoners gezorgd. Dat vinden wij jammer. In 2021 hebben wij juist voor rust en duidelijkheid willen zorgen door het zoekgebied goed af te bakenen. Wij hopen dat dit besluit de rust laat weerkeren en dat de spandoeken op zolder kunnen blijven. Er blijven nog genoeg gebieden over waar de regio duurzame energie kan opwekken. We willen nu snel verder met onze ambities op het gebied van klimaat en duurzaamheid.