Gemeente Hilvarenbeek scoort 8,5 voor jeugdhulp

apr 7 2024

De gemeente Hilvarenbeek krijgt een 8,5 in het regionale onderzoek naar tevredenheid onder jeugdigen en hun ouders. Hiermee scoort Hilvarenbeek het hoogste cijfer in de regio. Ouders en jeugdigen geven aan dat ze zich heel goed geholpen voelen, serieus genomen en respectvol behandeld. De jeugdigen ervaren dat het beter met ze gaat dan voordat ze met de hulp gestart waren.

Positief jeugdbeleid heeft effect

De aanpak van positief jeugdbeleid werp zijn vruchten af. Het beleid is erop gericht jongeren te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en actief mee te doen met activiteiten in hun vrije tijd. En dat altijd vanuit een positieve gedachte. De gemeente werkt voor de jeugdhulp intensief samen met de praktijkondersteuners bij de huisartsen, de jongerenwerkers, het onderwijs en organisaties als Farent, MEE en Contour de Twern. Samen zorgen ze ervoor dat de jeugdigen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Kosten voor jeugdhulp dalen

Elf gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben samen de jeugdhulp ingekocht en voeren die samen uit. Ook bij de voorspellingen van de kosten springt Hilvarenbeek er positief uit. De kosten voor Hilvarenbeek komen naar verwachting € 622.000 onder de begroting uit. Daarin wijkt Hilvarenbeek positief af van de andere gemeentes in de regio. Daar bleven de kosten vrijwel gelijk.

Jeugdhulp in 2025 in gezondheidscentrum

In 2025 kunnen jeugdigen en hun ouders voor zorgvragen terecht in het gezondheidscentrum. De maatschappelijke organisaties die jeugdhulp verlenen, worden gehuisvest in hetzelfde gebouw als de huisartsen. Zo wordt de hulpvraag laagdrempelig en goed vindbaar. En kunnen hulpverleners in de toekomst nóg beter samenwerken.

Complimenten

In 2021 is de gemeente Hilvarenbeek gestart met positief jeugdbeleid. HOI Werkt heeft altijd achter deze aanpak gestaan. De resultaten zijn nu zichtbaar. Een groot compliment voor wethouder Gerrit Overmans en zijn team die dit beleid hebben vormgegeven en zich dagelijks inzetten voor de jeugd in onze gemeente.