ZORGEN OM AFVALINZAMELING

nov 30 2023

De inzameling van afval verandert in 2024. Veel inwoners hebben hierop gereageerd. Hun zorgen gaan erover dat de inhoud van de container voor restafval van 270 naar 120 liter gaat. Ook wordt deze container nog maar een keer per vier weken opgehaald terwijl de kosten stijgen. Wij begrijpen de bezorgde reacties. Wij gaan dan ook uitzoeken wat er beter kan.

WAT WILLEN WE DOEN?

  1. Er moeten snel inzamelpunten komen voor luier- en incontinentiemateriaal. Dat scheelt veel restafval voor gezinnen met jonge kinderen en mantelzorgers. Want het is de vraag of deze gezinnen genoeg hebben aan een afvalbak van 120 liter. Ook is het geen aantrekkelijk idee om de luiers een maand in de container te laten zitten voordat ze worden opgehaald. In andere gemeentes zijn die inzamelpunten er ook.
  2. We zetten ons ervoor in dat ook de mensen die ondergrondse afvalcontainers gebruiken inzamelpunten krijgen voor GFT-afval. In onze gemeente zijn er zo’n 400 huishoudens die een ondergrondse container moeten gebruiken voor restafval. Eén afvalzak storten kost nu nog € 1,90 maar kost vanaf 1 januari € 5,47, een stijging van 187%! Daar komt bovenop dat deze huishoudens geen mogelijkheid hebben om GFT-afval te recyclen. Zij hebben daardoor meer restafval waarvoor ze fors meer moeten betalen.
  3. We zoeken uit of huishoudens met veel kinderen de container van 270 liter langer kunnen gebruiken. Het nieuwe beleid wordt in twee stappen ingevoerd. De verhoging van de kosten wordt vanaf 1 januari ingevoerd en op 1 april moet iedereen de kleine ‘grijze container’ van 120 liter gebruiken. Wij willen bekijken of we hier niet wat meer ruimte tussen kunnen laten. Dus bijvoorbeeld pas volgend jaar. Wij weten niet of dit mogelijk is met het nieuwe contract, maar gaan hier wel achteraan.

HOE ZIT HET MET DE KOSTEN?

De gemeente mag geen winst maken op afvalinzameling. Het oude contract voor inzameling van afval liep na 10 jaar af. Dat contract was zo gunstig dat we lang tot een van de goedkoopste gemeentes van Nederland hoorden. In die 10 jaar zijn de prijzen voor personeel, voertuigen, brandstof fors gestegen. Die zijn al die jaren niet doorberekend. Helaas betekent een nieuw contract dat de kosten in de hogere tarieven doorberekend moeten worden.

ALLE PARTIJEN HEBBEN INGESTEMD MET HET BELEID: DE VERVUILER BETAALT

De inwoners van Hilvarenbeek staan achter het beleid om afval te scheiden omdat het goed is voor het milieu. Dat bleek in 2019 uit een enquête van de gemeente onder deelnemers aan het inwonerspanel. Maar liefst 98% van de ondervraagden was het eens met deze stelling. Toch zien we bij het inzamelen dat bij 25% van de huishoudens de groene bak ongebruikt blijft. En 37% van de huishoudens zorgt voor 71% van al het restafval. Ook hebben we meer GFT in de bruine dan in de groene bak. Ons restafval groeit vanaf 2017. En daardoor stijgen de kosten. Daarom was nieuw beleid nodig. Hierin hebben we vastgelegd dat we moeten inzetten op betere recycling. Als uitgangspunt hebben we genomen dat de vervuiler betaalt. Alle partijen in de raad hebben hiermee ingestemd.

VRAGEN, TIPS EN IDEEËN? KOM NAAR ONS INLOOPSPREEKUUR

De participatie had beter gemoeten. We horen dat het onderwerp leeft bij veel mensen en balen ervan dat inwoners niet beter bij dit proces betrokken zijn geweest. We houden jullie via sociale media en de Hilverbode op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen. Wil je ons liever spreken over het nieuw afvalbeleid of over andere onderwerpen? Kom dan naar ons inloopspreekuur op dinsdag 12 december van 19.00 tot 20.30 uur in de fractiekamer Vrijthof 9.