BOUWEN EN INVESTEREN IN LEEFBAARHEID KOST GELD

jul 8 2023

Onze gemeente investeert flink in leefbaarheid. Zo komen er de komende jaren 500 woningen bij en bouwen we in Haghorst en de Doelakkers een nieuwe school. Ook krijgt Haghorst een nieuw dorpshart met een ontmoetingsruimte. De Hockeyclub heeft nieuwe velden en Achil krijgt een nieuwe atletiekbaan. Deze investeringen kosten geld en er zijn mensen nodig die de plannen uitvoeren. Helaas legt het Rijk gemeentes veel verplichte taken op zonder daarvoor het benodigde geld te leveren. Die moeten we dus zelf betalen. Om ook de komende jaren een solide begroting te houden, is het noodzakelijk de onroerendzaakbelasting (ozb) te verhogen.

VERHOGING VAN 1,5% VOOR WONINGEN

Voor woningen is de verhoging 1,5% boven op de indexering van 2,25%. Dat betekent dat iemand die een woning heeft met een woz-waarde van 3 ton € 10 per jaar meer betaalt dan nu. Voor een woning met een woz-waarde van 5 ton is dit € 21 per jaar. Deze bedragen zijn inclusief de indexering en minder dan bijvoorbeeld in Goirle of Oisterwijk. De woz-waarde is niet hetzelfde als de verkoopwaarde. De verkoopwaarde ligt meestal hoger.

VERHOGING VOOR BEDRIJFSPANDEN DICHTERBIJ HET GEMIDDELDE

De afgelopen jaren betaalden de eigenaren van bedrijfspanden fors minder dan in omliggende gemeenten. Zo betaalt een eigenaar van een bedrijfspand van 5 ton in de regio in 2023 gemiddeld € 1.265 en in Hilvarenbeek € 894. Met de verhoging van 26,5% die in 2024 ingaat betaalt een eigenaar van een bedrijfspand van 5 ton € 257 meer. Een ondernemer die een bedrijfspand van 5 ton huurt betaalt € 215 per jaar meer. Dit is inclusief de indexering en altijd nog minder dan in Goirle en Oisterwijk.

INVESTEREN IN LEEFBAARHEID EN KWALITEIT DIENSTVERLENING

De verhoging is nodig om voorzieningen in alle kernen op peil te houden, plannen sneller uit te voeren en de kwaliteit van de dienstverlening te versterken. Daarvoor hebben we extra medewerkers nodig. Onze ambtenaren werken structureel over en het ziekteverzuim is hoog. Elk jaar betalen we tonnen aan externe inhuur. Hierdoor hebben we steeds wisselende projectleiders en bouwen we geen kennis op in de organisatie. Daarom moet de externe inhuur flink omlaag. Dat kan alleen door te investeren in vaste medewerkers.

BEGROTING FINANCIEEL OP ORDE OP LANGE TERMIJN

Natuurlijk vindt niemand fijn om meer te gaan betalen. Maar we kiezen er nu voor om vanaf 2024 deze ozb-verhoging door te voeren. Dan is de begroting de komende jaren op orde en kunnen we blijven investeren in leefbaarheid. Uiteindelijk levert dat voor ál onze inwoners winst op.