IN HOOG TEMPO BETAALBARE WONINGEN BOUWEN

jun 14 2023

Gemeenteraad heeft de Woonvisie van 2019 aangepast

435 NIEUWE WONINGEN

Hilvarenbeek sloot dit voorjaar een ‘Woondeal’ met de minister voor Volkshuisvesting, de provincie, regiogemeenten en woningcorporaties. Hiermee is afgesproken dat Hilvarenbeek in vijf  jaar minimaal 435 woningen gaat bouwen. In de Woonvisie legt de gemeenteraad vast wat voor woningen dit gaan worden. Een mooie kans om werk te maken van een van de speerpunten van HOI Werkt: in hoog tempo betaalbare woningen bouwen.

FLEXWONNGEN VOOR SNELLE OPLOSSINGEN

De aanpassing van de Woonvisie is in verschillende opzichten een trendbreuk met het verleden. Niet alleen het tempo waarin we gaan bouwen is opgeschroefd. Er komt ook veel meer nadruk op betaalbare woningen.

Zo bestaat op dit moment maar 14% van de woningvoorraad in onze gemeente uit sociale huurwoningen (tot € 808 maandhuur). In de nieuwbouw krikken we dit percentage nu op tot 30%. En we hebben afgesproken dat 70% van de nieuwbouw  moet bestaan uit huurwoningen tot maximaal € 1.021 en koopwoningen tot € 355.000. Starterswoningen mogen niet duurder zijn dan € 236.600.
Om dit mogelijk te maken zal het college creatief moeten zijn. HOI Werkt riep daarom nogmaals op om flexwoningen te bouwen, zoals tiny houses, en hiervoor ook op zoek te gaan naar subsidies.