FORSE KRITIEK OP LACO-DEAL NIEUWE SPORTHAL

okt 20 2017

Een flink deel van de gemeenteraad heeft geen goed woord over voor de overeenkomsten die het college in juni met Laco sloot. De overeenkomsten gaan over de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop en over de ontwikkeling van de locatie Hispohal. Elk onderhandelingspunt valt uit in het voordeel van Laco. Het college heeft de handtekening al gezet maar HOI Werkt, Gemeenschapslijst en VVD gaan niet akkoord. De wethouder moet nu terug naar de onderhandelingstafel. HOI Werkt vindt dat de exploitatie én herontwikkeling anders ingevuld kunnen worden.

DE LUSTEN VOOR LACO, DE LASTEN VOOR DE GEMEENTE

Wethouder Van de Wiel moest erkennen dat de gemeente op veel punten had moeten toegeven. Voor de huidige Hispohal draagt de gemeente jaarlijks € 100.000 bij. Maar de kapitaallasten en onderhoud waren altijd voor rekening van Laco. De exploitatie voor de nieuwe sporthal wordt € 25.000. Dat lijkt weinig. Maar daar komt jaarlijks € 34.000 bij voor onderhoud, € 12.000 voor vervangingsinventaris en € 392.000 voor kapitaallasten. Terwijl Laco jaarlijks maar € 30.000 huur betaalt.

DURE KOOPWONINGEN OP LOCATIE HISPOHAL

Het college wil met Laco de locatie aan de Kennedylaan ontwikkelen. De sloopkosten van € 150.000 komen alleen voor rekening van de gemeente. Laco verkoopt de grond aan de gemeente en de gemeente verkoopt aan een ontwikkelaar. De meerwaarde door deze ontwikkeling wordt gedeeld. Brengt de ontwikkeling meer op dan 2,2 miljoen, dan wordt de meeropbrengst gedeeld. Brengt de ontwikkeling minder op, dan is alleen de gemeente de klos. Laco blijft zo aan het roer en is erbij gebaat dat de opbrengst zo hoog mogelijk wordt. Dat betekent dat er dure koopwoningen komen in plaats van betaalbare woningen.

HET KAN OOK ANDERS

Het kan ook anders! Door de regie bij de herontwikkeling in eigen hand te houden. En door de sporthal in eigen beheer te exploiteren. Elckerlyc, ome Toon en Schuttershof laten zien dat dit kan. Maar dat vraagt wel om een college met visie en lef.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek

Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl