HELE RAAD WIL EEN VOLWAARDIG HART VAN HAGHORST

mei 5 2023

Op 20 april besloot de raad unaniem om te investeren in de leefbaarheid van Haghorst. Het complete Hart van Haghorst moet er komen. De school met kinderopvang, een gymzaal, een multifunctionele accommodatie en horeca. De komende maanden werkt het college samen met de coƶperatie Haghorst de plannen verder uit. Dan kan de raad op 13 juli bij de behandeling van de Voorjaarsnota het geld beschikbaar stellen. En daarna zo snel mogelijk aan de slag, vindt HOI Werkt. 

HAGHORST LEEFT

Dat lieten de inwoners van Haghorst afgelopen maand zien. Met 150 mensen op de Vrijthof, 7 insprekers en een vol gemeentehuis liet Haghorst zien hoe belangrijk het Hart van Haghorst is voor de leefbaarheid. Die boodschap is bij de raad duidelijk overgekomen.

HET FINANCIEEL TEKORT MOET KLEINER

De gemeenteraad besloot vorig jaar dat het Hart van Haghorst budgetneutraal moest worden opgeleverd. Dat bleek niet haalbaar. De werkgroep van de cooperatie kwam uit op een tekort van 6 ton. Een extern bureau berekende een tekort van 3 miljoen. De gemeenteraad ziet mogelijkheden om dat verschil te overbruggen. HOI Werkt, VVD en CDA coƶperatie Haghorst, ambtenaren en college gingen hierover in overleg en werkten hierbij intensief samen. Dat leidde tot een nieuw voorstel dat de voltallige raad heeft aangenomen.

INVESTEREN IN LEEFBAARHEID

Leefbaarheid van het platteland en kleine kernen staat de afgelopen jaren steeds verder onder druk. De Hilvarenbeekse raad besloot donderdag dat de leefbaarheid van een dorp iets mag kosten. Zodat Haghorst ook in de toekomst een plek is waar mensen graag willen wonen. Waar kinderen onderwijs krijgen, toeristen een terrasje kunnen pikken, en verenigingen een ontmoetingsplek hebben.