PLAN VOOR HOF ZUIDERBEEK TE HOOG EN MASSAAL

jun 20 2017

Op verzoek van HOI Werkt werd het bestemmingsplan Hof Zuiderbeek van de raadsagenda gehaald. Op dit moment is er namelijk voor dit plan onvoldoende draagvlak bij de omwonenden van dit plan. Zij vinden het appartementencomplex aan de Koestraat te hoog en massaal. Wij denken dat er kansen liggen om dit plan beter en anders in te richten.

Hof Zuiderbeek is een mooi plan dat door zijn ligging en type woningen een schot in de roos is. Het plan maakt de bouw van grondgebonden patiowoningen en huurappartementen voor senioren mogelijk.

Daarmee moeten we de doelgroep zo snel als mogelijk bedienen. Maar tijdwinst is niet alleen te boeken door snelheid, maar zeker ook door zorgvuldigheid.

HOI Werkt is het met de Welstandscommissie en een aantal bewoners van de Koestraat eens dat het appartementencomplex te massaal is voor die plek. Het proces rondom het voorstel doet onvoldoende recht aan de belangen van de bewoners van de Koestraat. De communicatie is voornamelijk gevoerd met de toekomstige bewoners van de patiowoningen.

Het totale plan dat nu voorligt biedt kansen om de bouw evenwichtiger te verdelen en beter te laten passen in onze visie van dorps bouwen. Binnen het plan zijn verschuivingen mogelijk in footprint, massaliteit en wisselende goothoogtes.
Het zou fantastisch zijn als deze extra investering eraan zou kunnen bijdragen dat we geen rechtsgang richting Raad van State krijgen. We hopen dat Hof Zuiderbeek er met een paar kleine aanpassingen over pakweg 1,5 jaar even feestelijk uitziet als de Paardenstraat.

Dan kunnen ook in Hof Zuiderbeek de vlaggen wapperen voor een geslaagd inbreidingsplan. Daar is vertrouwen openheid en realiteitszin bij alle partijen voor nodig. Voor de wethouder ligt hier een mooie opdracht.