VERDER VERMINDEREN GELUIDSOVERLAST N269

jun 15 2017

HOI Werkt heeft het college gevraagd te onderzoeken of de geluidsoverlast na de onderhoudswerkzaamheden aan de N269 verder kan worden verminderd. Als oplossing stelt HOI Werkt energie-opwekkende geluidsschermen voor tussen de weg en de huidige geluidswal. Hiervoor dienden wij in de raadsvergadering van 18 mei een motie in. De motie haalde het net niet: 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De VVD ondersteunde onze motie. CDA en Gemeenschapslijst stemden tegen. Ook de wethouders van het CDA en Gemeenschapslijst zagen niets in het onderzoek naar verdere vermindering van de geluidsoverlast.

 Dubbele pech voor Hilvarenbeekse woonwijken

De provincie brengt in het najaar een geluidsarmere asfaltlaag aan op de huidige weg. Dat zal volgens de rekenmodellen 3 decibel schelen met de huidige betonplatenweg. Daarmee blijft het geluid met 62 decibel nog steeds ruim boven de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel die de wet Geluidhinder hanteert. De gemeente heeft bij de provincie aangedrongen op stiller asfalt. Helaas was de aanbesteding al zo ver uitgezet dat die volgens de provincie niet meer gestopt kon worden. En ook is de provincie niet verplicht aan de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel te voldoen. De wijken zijn namelijk aangelegd voor de wet Geluidhinder van kracht werd. Dubbele pech dus voor de Hilvarenbeekse woonwijken.  

Creatief en vernieuwend

HOI Werkt vindt het de moeite waard om te onderzoeken of de geluidsschermen voor Hilvarenbeek haalbaar zijn. Ze dragen bij aan de leefbaarheid van de wijken. En bovendien kunnen we zo meer duurzame energie opwekken. Een geluidsscherm van 1 kilometer kan 100 huishoudens van elektriciteit voorzien. Ook willen we zoeken naar een creatieve manier van financiering. Zo zouden inwoners die geen ruimte hebben voor zonnepanelen kunnen meedoen. Ook Hilverstroom zou een partner kunnen zijn. En mogelijk zijn er provinciale, landelijke of Europese subsidies beschikbaar voor dit soort vernieuwende projecten. 

We horen graag je ervaringen

Graag horen wij of de geluidsoverlast voldoende is afgenomen als de werkzaamheden zijn afgerond. Laat het ons weten via info@hoiwerkt.nl. Of neem contact op met onze fractievoorzitter Gon Boers via 06 54 32 34 32. Ook andere idee├źn, meningen, tips zijn welkom.