WAAROM WETHOUDER ROKS EEN MOTIE VAN WANTROUWEN VERDIENT

sep 29 2015

In de raad van 25 september diende de fractie van HOI Werkt een motie van wantrouwen in tegen wethouder Roks. Die heeft hij om een aantal redenen verdiend:

  • De wethouder heeft de initiatiefnemers voor de muziekschool meer dan drie maanden aan het lijntje gehouden. Hij heeft zowel tegen hen persoonlijk als in het openbaar steeds gezegd dat hij het plan van aanpak zou steunen als het binnen de kaders van het beleid zou blijven.
  • De initiatiefnemers kregen nadat zij hun businessplan op 22 juli 2014 hadden ingediend geen enkele kans hun plan aan te passen of dit te bespreken met de wethouder.
  • De wethouder heeft verzuimd betrokken partijen zoals basisscholen, stichting Elckerlyc en muziek- en cultuurverenigingen te betrekken bij het beleid voor het muziekonderwijs.
  • Initiatiefnemers, cultuurdragers en inwoners van Hilvarenbeek voelen zich genegeerd en beledigd door de handelwijze en uitspraken van wethouder Roks. In een openbare commissie heeft hij de initiatiefnemers bovendien beledigd.
  • De wethouder is plotseling van koers veranderd na de Ronde van 4 september 2014 zonder hierover de hele raad te informeren.
  • De wethouder houdt zich niet aan het subsidiebeleid dat de raad in maart 2014 heeft vastgesteld. Ook houdt hij zich niet aan de beleidsregels die het college in april 2014 heeft opgesteld. Daarin staat dat ‘individuele lessen en talentontwikkeling niet in aanmerking komen voor subsidie’. De wethouder kan niet motiveren waarom hij afwijkt van dit beleid.
  • Het optreden van wethouder Roks rondom de muziekschool biedt niet het vertrouwen dat hij in staat is de grote decentralisaties vorm te geven. Daarbij zijn draagvlak creĆ«ren, inwoners en partijen verbinden, en participatie bevorderen cruciaal. Hij heeft niet laten blijken over het noodzakelijke verbindend vermogen te beschikken.