GENUANCEERD POLITIEK CAFÉ OVER ZORGVULDIGE VEEHOUDERIJ

okt 24 2015

​Op vrijdagavond 6 november organiseerde HoiWerkt een interessante bijeenkomst met als thema: ‘Boeren, burgers en buitenlui. Samen wonen en werken in het buitengebied’. De bijeenkomst was in Partycentrum Hercules te Diessen en voor iedereen gratis toegankelijk.

Waarom hebben wij als HoiWerkt deze bijeenkomst georganiseerd?

De provincie Noord-Brabant streeft naar een zorgvuldige veehouderij in 2020. Dat betekent dat boeren dan produceren in harmonie met de omgeving, én met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu. Maar zo ver zijn we nog niet. Daarom wou en wil HoiWerkt samen met boeren en inwoners, ervaringsdeskundigen en politiek, in gesprek gaan over een zorgvuldige veehouderij.

Drie deskundigen aan het woord

Gespreksleider van de avond was Harry te Riele. Hij is transitiedeskundige op gebied van landbouw en veeteelt en plaatst ontwikkelingen in een historisch kader. Hij kweekte daarmee begrip voor de huidige situatie van de boeren en liet zien dat die huidige situatie een logische fase is. Maar hij liet ook zien dat met de verdergaande intensivering de onvrede over negatieve kanten daarvan toeneemt. Daarom is het onvermijdelijk het systeem op een nieuwe leest te schoeien. Door dit verhaal op een aansprekende en beeldende manier voor een brede doelgroep toegankelijk te maken, gaf hij inzicht in de transitie waarin we ons bevinden. Dit inzicht kan ruimte creëren om met respect voor elkaar oplossingen te vinden.

Jos van de Sandegaf een korte inleiding over volksgezondheid en intensieve veehouderij. Hij vertelde over de gevaren van infectieziekten in het algemeen en over de gevaren van infectieziekten als gevolg van grote concentraties dieren. Jos van de Sande is voormalig regiodirecteur van de GGD Hart voor Brabant, regio Den Bosch. Dit jaar doet hij een onderzoek bij GGD Nederland naar de uitvoering van de infectieziektebestrijding door de 25 GGD ‘en in Nederland.

Hendrik Hoeksema wasde derde spreker. Hij is oud-wethouder van Oss en sinds februari 2015 programmaleider transitie bij de ZLTO. De ZLTO is bezig met het innoveren van projecten, netwerken te verbinden en kennis en inzicht beschikbaar te stellen aan agrarische ondernemers. Hiervoor is Hendrik Hoeksema aangetrokken. Hij gaf een overzichtelijke presentatie over de beweging die is ingezet en welke stappen daarin te zetten zijn.

In gesprek

Na deze drie korte presentaties gingen met elkaar in gesprek. We (HoiWerkt) hadden een aantal mensen uitgenodigd die kunnen vertellen over hun visie en ervaringen. Bijvoorbeeld agrariërs die op een innovatieve manier ondernemen, Jan van Doormaal, wethouder in Hilvarenbeek en leden van de Vereniging Natuur en Milieu. Natuurlijk hadden we ook alle politieke partijen uitgenodigd.

Deze discussie verliep erg constructief.Er ontstond een genuanceerd beeld over de voor-en nadelen van de intensieve veehouderij. HoiWerkt, als organisator van dit debat, werd door menige inspreker gecomplimenteerd over de wijze waarop voor- en tegenstanders het woord hebben kunnen voeren.