Flexwoningen als oplossing voor het woningtekort

dec 1 2021

Flexwoningen als oplossing voor het woningtekort

Iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een woonruimte en nergens terecht kan. Huizenprijzen schieten als een raket omhoog en woningen zijn onbetaalbaar geworden voor starters. De inschrijfduur voor een huurwoning is opgelopen tot ruim 11 jaar en de actieve zoektijd bij Leystromen is opgelopen van 9 maanden naar 19 maanden. Dit betekent een ruime verdubbeling voor een jongere die eindelijk wil uitvliegen, een spoedzoeker met sociale nood of een senior die kleiner wil gaan wonen. HOI Werkt wil daarom snel flexwoningen op tijdelijke locaties.

FLEXWONINGEN ZIJN SNEL BESCHIKBAAR

Met flexwoningen verlagen we de druk op de woningmarkt. Flexwoningen hebben namelijk als voordeel dat ze in een heel korte periode geplaatst kunnen worden. De procedure voor de bouw van gewone woningen duurt al gauw vijf jaar. Voor flexwoningen kan versneld een omgevingsvergunning worden verstrekt, ook al heeft de locatie geen woonbestemming. De procedure kan dan ook binnen een jaar worden afgerond. De flexwoningen worden kant en klaar aangeleverd zodat ze binnen een paar dagen bewoonbaar zijn. Daarom is een flexwoning een interessante optie voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning.

TIJDELIJKE WONINGEN SLUITEN AAN BIJ DE WOONTREND

Het aantal alleenstaanden in Nederland neemt toe. Toch werd daar de afgelopen jaren weinig rekening mee gehouden. Projectontwikkelaars bouwen liever dure en grote woningen omdat daar meer aan te verdienen valt. Flexwoningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens. Voor starters, singles en mensen die snel een woning nodig hebben omdat ze gaan scheiden. Na een aantal jaren kunnen ze doorstromen naar een permanente woning.

JONGEREN BLIJVEN IN HILVARENBEEK WONEN

Jongeren verhuizen dikwijls noodgedwongen naar een andere gemeente omdat ze geen betaalbaar huis kunnen vinden. Flexwoningen kunnen ervoor zorgen dat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Het binden van jongeren een je dorp voorkomt ontgroening en vergrijzing en bevordert de leefbaarheid. Al in 2018 deed HOI Werkt dan ook al een oproep aan het college om beschikbare en geschikte locaties te zoeken voor flexwoningen. Die zijn nu in beeld. Afgelopen week gingen de wethouders samen met Leystromen op pad om geschikte woningen te bekijken.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek. Meer weten? Mail naar info@hoiwerkt.nl