HOUD CONTRIBUTIES VOOR SPORT EN CULTUUR BETAALBAAR

dec 1 2021

Iedereen kan meedoen is ons uitgangspunt. Dat kan alleen maar als contributies en lesgelden voor sport en cultuur betaalbaar blijven. En als die betaalbaarheid ook geldt voor mensen die geen riant inkomen hebben.

ONDERWIJS IN MUZIEK, DANS EN THEATER

In juli is de bezuiniging op cultuuronderwijs met een amendement van HOI Werkt teruggedraaid voor 2022. Alle partijen steunden dat voorstel. Maar dat was voor één jaar. Eerder hebben we al € 30.000 wegbezuinigd voor cultuuronderwijs. Als we daarbovenop nog € 10.000 bezuinigen, dan verwachten we dat de lesgelden voor een aantal ouders onbetaalbaar worden.

MUZIEKSCHOLEN IN MINEUR

Op de donderdagavond dat de commissie debatteerde over de begroting was er een uitzending van Zembla op tv: Muziekscholen in mineur. Bezuinigingen hebben ertoe geleid dat op veel plekken muziekscholen verdwijnen. De gevolgen daarvan zijn aanzienlijk. Niet alleen voor de toegankelijkheid van het muziekonderwijs, maar ook voor de orkesten en bands in ons land.

EVENEMENTEN EN FESTIVALS

Wij hebben in Hilvarenbeek een rijk bloeiend leven met veel evenementen en festivals. De basis daarvan ligt bij het cultuuronderwijs. Daarom wil HOI Werkt de bezuiniging van € 10.000 terugdraaien. Op een begroting van 41 miljoen is dat een klein bedrag. Maar deze relatief kleine bezuiniging voor de gemeente heeft grote invloed op de hoogte van de lesgelden voor ouders. En daarmee op de afname van het aantal leerlingen.

HOCKEYCLUB HEEFT NIEUW WATERVELD NODIG

Een van de velden van de Hockeyclub is al afgekeurd en het andere veld moet over enkele jaren worden vervangen. De Hockeyclub heeft voor de vervanging flink gespaard. Maar dit is niet genoeg voor twee watervelden. Gebeurt er niets, dan kan de Hockeyclub de komende zomer op één veld al niet meer spelen. Daarom vraagt HOI Werkt aan het college nog eens goed te kijken naar de mogelijkheid om garant te staan voor een lening of om het geld via een lening voor te schieten.

DE CONTRIBUTIE MOET REDELIJK BLIJVEN

We hebben van de Hockeyclub gehoord dat de contributie nog wel wat omhoog kan. Maar we begrijpen ook dat de verhoging redelijk moet blijven. Anders kunnen straks alleen nog kinderen van rijke ouders hockeyen. Terwijl het uitgangspunt van HOI Werkt is: Iedereen kan meedoen.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek. Meer weten? Mail naar info@hoiwerkt.nl.