GEEN GROOTSCHALIGE VEEBEDRIJVEN

jun 20 2017

HOI Werkt heeft als enige partij tegen het bestemmingsplan Larestraat 2a gestemd. Wij vinden deze ontwikkeling te groot. Het gaat om een vergroting van het bouwblok van 1,2 ha naar 2,4 ha. Een oppervlakte van bijna 5 voetbalvelden. De sanering van Lage Mierdseweg 8a die daar tegenover staat is minimaal ten opzichte van deze ontwikkeling.

HOI Werkt is geen voorstander van een dergelijke schaalvergroting. Hoe meer dieren bij elkaar, hoe groter de kans op uitbraken van dierziektes. Deze grootschaligheid brengt nog meer problemen met zich mee: de landschappelijke vervuiling op het Brabantse platteland, de stankoverlast en de grote hoeveelheden mest die verwerkt moeten worden.Door steeds meer in te zetten op grootschaligheid worden grondgebonden bedrijven en bedrijven die zich richten op biologische landbouw uit de markt geconcurreerd. Kiezen voor grootschaligheid betekent dat familiebedrijven het steeds moeilijker krijgen en dat steeds meer boeren noodgedwongen moeten gaan stoppen. Onze visie op de intensieve veehouderij is duidelijk een andere dan de visie van dit college waar groot- groter- grootst het credo is. Daarom stemmen wij tegen grootschalige veebedrijven als Larestraat 2a.