MEER AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID

jun 20 2017

Samen met de VVD heeft HOI Werkt op 30 maart een motie ingediend. Daarin riepen we de wethouder op om in het duurzaamheidsbeleid ook aandacht te besteden aan groen- en natuurbeheer, afvalverwerking, verkeer en mobiliteit, duurzame landbouw en veeteelt.

CDA-wethouder Jan van de Wiel voelde daar helemaal niets voor. Hij wil de focus leggen op energiebeperking en zelf opwekken van duurzame energie.

Prima, vinden wij. Maar als je probeert het energieverbruik te verminderen, moet je er ook op andere terreinen voor zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert. Dat betekent onder andere vergroenen in plaats van verstenen, minder afval en aandacht voor een duurzame veeteelt en landbouw.

Gelukkig stemde de Gemeenschapslijst in met de motie. Nu moet de CDA-wethouder – met frisse tegenzin – aan de slag. Alleen de fractie van het CDA stemde tegen.