HOE ZORG JE IN DE TOEKOMST VOOR DE INWONERS IN JE EIGEN DORP?

dec 29 2021

De komende jaren neemt de vergrijzing toe, terwijl het aantal mantelzorgers en medewerkers in de zorg afneemt. Zes jaar geleden is de zorg voor kwetsbaren bij de gemeente terecht gekomen. De uitvoering van de jeugdzorg, de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de uitvoering van de Wmo. Tegelijkertijd voerde het Rijk een flinke bezuiniging door op de zorg. HOI Werkt wil dan ook aan de slag met de vraag:  Hoe kunnen we er als gemeente voor zorgen dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben? Ook in de toekomst.

KLANKBORDAVOND MET ZORGVERLENERS

Op maandag 13 december besprak HOI Werkt deze vraag bij een digitale ontmoeting met mensen uit onze gemeente die werken in de zorg. Het werkveld van de aanwezigen was heel verschillend, zoals: bejaardenzorg, jeugdzorg, zorg in de laatste levensfase, zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,  psychiatrische zorg, mantelzorg.

Veel onderwerpen kwamen aan bod, zoals:

• wonen met zorgvragen in kleinschalige woonvormen

• wonen met je familie; meerdere generaties bij elkaar

• inzetten van digitale middelen

• wat moet de gemeente vergoeden en wat betaalt iemand zelf

• inzetten van professionals waar ze goed in zijn

• zoeken naar manieren om elkaar beter en meer te vinden

• de rol van de dorps- en buurtondersteuners

SAMENWERKING KWAM ALS RODE DRAAD STEEDS NAAR VOREN

Samenwerking is nodig om de toenemende zorgvraag bij de krapte op de arbeidsmarkt aan te kunnen. Samenwerking tussen de professionele zorgverleners uit de verschillende zorgvelden, tussen gemeente en zorgverleners, tussen beroeps en vrijwilligers, tussen ouderen en jongeren.  

VEEL DESKUNDIGHEID ZIT BIJ ONZE INWONERS

Zorg is voor HOI Werkt een belangrijk onderwerp. We doen dan ook graag een beroep op de mensen die werken in de zorg.  Want daar zit de deskundigheid. We zullen elkaar dan ook vaker opzoeken om ideeën uit te wisselen. HOI Werkt bedankt iedereen die erbij was voor haar of zijn waardevolle inbreng op deze avond.