HOI WERKT: DUURZAME BESTEMMINGSPLANNEN!

apr 24 2020

​Hoewel de bestrijding van het coronavirus en de maatschappelijke en economische gevolgen van het virus veel aandacht vragen, weten wij dat het college ook hard aan het werk is met (bouw)plannen voor de toekomst. Daarbij zou volgens HOI Werkt duurzaamheid en aandacht voor het klimaat een belangrijke rol mogen hebben.

​In het raadsbreed programma is afgesproken de energietransitie in de gemeente te versnellen. Om dit concreet te maken hebben we al een aantal stappen gezet. De raad heeft de Visie grootschalige opwek vastgesteld, via de klimaatmakers ontstonden veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid en ook heeft de gemeente een duurzaamheidslening in het leven geroepen.

HOI Werkt wil nog meer stappen zetten. Dit kan door energie en duurzaamheid een grotere rol te geven in de bestemmingsplannen van de gemeente Hilvarenbeek. Er bestaat op dit moment namelijk geen plicht tot het opnemen van het thema energie in bestemmingsplannen. Maar geen plicht betekent niet dat we stil moeten zitten.

Zongericht bouwen

De stap naar duurzamere bestemmingsplannen kunnen we zetten bij het ontwikkelen van de nieuwe bedrijventerreinen en bij verschillende woningbouwprojecten die de gemeente in de pijplijn heeft. Wij denken bijvoorbeeld aan de uitbreiding van Slibbroek-Noord, Vroonakkers, Gelderakkers II en het blijven bouwen voor de leefbaarheid in de kleine kernen. In deze bestemmingsplannen kunnen we zongericht bouwen, zodat zoveel mogelijk daken kunnen worden benut voor zonnepanelen. Ook willen we het groen zo inrichten dat het groene karakter van Hilvarenbeek blijft én het groen bijdraagt aan duurzaamheid en klimaatadaptie.

Vragen aan het college

Aan het college hebben we de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college zich bewust van de mogelijkheid om bestemmingsplannen zo duurzaam mogelijk op te stellen? Zo ja, kan het college concrete voorbeelden van bestemmingsplannen (in voorbereiding of vastgesteld) noemen waarbij duurzaamheid een criterium wordt?
  2. In hoeverre ziet het college kansen bij de nieuwbouwwijken om zongericht te bouwen en onnodige beschaduwing te vermijden?
  3. Wordt bij nieuwe bestemmingsplannen al voldoende rekening gehouden met de warmtetransitie? Met andere woorden, wordt al op een manier gebouwd waardoor warmtelevering en warmteopwekking voldoende mogelijk is?
  4. Veel bestemmingsplannen in Hilvarenbeek zijn sterk verouderd. Het bestemmingsplan voor de Kern Diessen dateert bijvoorbeeld uit 2009. Ziet het college kansen om bestaande, met name verouderde, bestemmingsplannen te actualiseren met gebruik van een duurzaamheidsbril en de Paraplunota Duurzaam Hilvarenbeek?