HOI Werkt: een lokale partij voor het lokale belang

mrt 2 2022

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad geven steeds meer inwoners hun stem aan een lokale partij. Ook in Hilvarenbeek is dat al jaren zo. HOI Werkt kwam in 2010 als nieuwe lokale partij in de raad met drie zetels. In 2018 groeiden we naar zeven zetels. En dat is niet voor niets. In een lokale partij vind je mensen die een grote betrokkenheid hebben met hun gemeente. Een lokale partij komt op voor het belang van de eigen inwoners en de eigen omgeving.

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

HOI Werkt is niet gebonden aan standpunten van een landelijke partij. Wij varen onze eigen koers en zoeken praktische oplossingen voor lokale problemen. Binnen onze partij vind je mensen met verschillende politieke kleuren. We doen niet aan rechts of links of aan partijpolitiek. Bij HOI Werkt is er geen landelijk bestuur dat aan de touwtjes trekt. We toetsen de plannen aan drie uitgangspunten: duurzaamheid, kleinschaligheid en leefbaarheid.

VOOR ALLE INWONERS

Landelijke politieke partijen komen vaak op voor één belangengroep. De ene partij komt bijvoorbeeld op voor mensen met hoge inkomens en ondernemers, de andere partij heeft veel boeren in de achterban. HOI Werkt is er voor alle inwoners, ook voor de inwoners die wat minder dicht bij het politieke vuur zitten. Steeds wegen we alle belangen af. We houden daarbij rekening met de werkgelegenheid en economische belangen. Maar ook met de natuur, de cultuurhistorie en de leefbaarheid.

HOI WERKT IS ONAFHANKELIJK

Omdat we een lokale partij zijn krijgen wij geen subsidie van het Rijk. Landelijke partijen krijgen die subsidie wel. Toch maken wij ook kosten, bijvoorbeeld voor de campagne. De raadsleden van HOI Werkt betalen daarom elke maand een deel van de onkostenvergoeding die zij krijgen aan de partijkas. Sponsorgeld van bedrijven nemen wij niet aan. Ook kan er nooit sprake zijn van tegenprestaties in welke vorm dan ook. Zo blijven we onafhankelijk.

VEEL KENNIS ZIT BIJ DE INWONERS

HOI Werkt haalt veel kennis op bij de inwoners. Zo hebben we twee werkgroepen die ons mee adviseren: een werkgroep duurzaamheid en een werkgroep zorg. Deze mensen hebben door hun werk of hun opleiding veel deskundigheid in huis. Onze woordvoerders op deze onderwerpen laten zich door hen adviseren. Hierdoor weten we wat er speelt in de praktijk. Dat helpt bij het nemen van goede besluiten.

DE KRACHT VAN HOI WERKT ZIT IN DE MENSEN

Op de kandidatenlijst van HOI Werkt staan 50 kandidaten. Enthousiaste, positieve en energieke inwoners die allemaal midden in de samenleving staan. Ze willen iets betekenen voor onze inwoners en hebben allemaal liefde voor hun dorp. Samen vormen we een sterk team. Vrouwen en mannen, jong en ervaren, deskundig en betrokken.

DICHTER BIJ DE INWONERS

De afstand tussen de inwoners en de overheid is minder groot in gemeenten waar lokale partijen sterker zijn vertegenwoordigd in een gemeenteraad. Dat wijzen onderzoeken uit. En dat is precies wat mensen willen. Inwoners willen zelf meedenken en invloed hebben op onderwerpen die hen direct raken.