HOI WERKT: “INWONERS MEER BETREKKEN BIJ REGIONALE ENERGIEPLANNEN”

mei 16 2021

In de regio Hart van Brabant werkt Hilvarenbeek samen met acht andere gemeentes aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (afgekort REKS).

In de REKS beschrijft de regio onder andere waar kansen zijn voor de opwekking van duurzame energie met wind en zon. De REKS is een opdracht van het Rijk aan de regio’s. Als de regio geen voorstel stuurt, dan vult het Rijk zelf de opgave binnen de regio in. Niets doen is dan ook geen optie.

HOI Werkt vraagt zich af de inwoners van Hilvarenbeek voldoende op de hoogte zijn van de plannen.

GEBIEDEN VOOR WINDMOLENS EN ZONNEPARKEN

Het bestuur van de regio Hart van Brabant heeft in totaal zes ‘energiehubs’ vastgesteld binnen onze regio. Energiehubs zijn gebieden waar in de toekomst windmolens en zonneparken kunnen komen. Over de exacte locaties van de windmolens en zonneparken wordt in dit stadium nog niet besloten. Wel is het belangrijk te weten dat er zoekgebieden worden aangewezen.

OOK VOOR HILVARENBEEK ZIJN PLANNEN

Ook in Hilvarenbeek staan energiehubs gepland, namelijk tussen de Beekse Bergen en de A58 (De Baars) en dichtbij Haghorst rond de A58 (Kattenberg). Verder is Hilvarenbeek-Zuid zoekgebied voor windmolens. Die zijn gepland voor 2030, of daarna. Op dit moment is nog onbekend hoeveel windmolens er in de visie van de regio moeten komen en op welke locaties.

DUIDELIJKE EN HELDERE COMMUNICATIE

Daarom heeft HOI Werkt bij het college aangedrongen op meer informatie voor de inwoners. In ieder geval moet iedereen die vlak bij de zoekgebieden van de energiehubs woont goed en op tijd worden geïnformeerd. Het college organiseert hiervoor binnenkort een bijeenkomst met inwoners.

Vervolgens voert de raad op 28 mei een debat over de REKS. Op 10 juni zal een besluit genomen moeten worden.

LAAT JE MENING HOREN

De regio stelt nu een eerste stap voor naar energiehubs in Hilvarenbeek. Wij willen daar zonder de mening van de inwoners niet over beslissen. Daarom informeren we je met dit artikel en vragen we je met ons mee te denken.

Reacties kun je sturen naar info@hoiwerkt.nl. Meer informatie vind je op www.regio-hartvanbrabant.nl