HOI WERKT VRAAGT OM TIJDELIJKE WONINGEN VOOR STARTERS

mrt 24 2020

Nog steeds is er in de gemeente Hilvarenbeek een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters. Daarom vroeg HOI Werkt in december 2018 aan het college om te onderzoeken of tijdelijke woningen voor starters haalbaar zijn. Ook vroeg we om met een onderbouwd voorstel te komen welke locaties hiervoor geschikt zijn. Deze oproep werd door de hele raad ondersteund.

Met goedkope betaalbare woningen kunnen jongeren een eerste stap zetten op de woningmarkt. Intussen kunnen ze verder sparen voor een eigen woning of wachten tot ze een grotere woning kunnen huren. Voor tijdelijke woningen is geen uitgebreide procedure nodig, dus ze kunnen snel worden geplaatst. Een gemeente kan de kosten in ongeveer 15 jaar terugverdienen.

Intussen ligt er een woonvisie en zijn er allerlei nieuwe financierings- en exploitatievormen gekomen Ook is de termijn dat tijdelijke woningen mogen blijven staan opgerekt van 10 naar 15 jaar. Dat maakt de afschrijvingskosten beter te dragen, zeker als de woningen nog een restwaarde hebben.

Het aanbod op de woningmarkt is nog steeds nijpend en nog steeds is er een schreeuwend tekort aan tijdelijke woningen. HOI Werkt heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld.

  1. Is het onderzoek zoals in de oproep van de motie afgerond?
  2. Zo ja, wat zijn de resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid en de verschillende financierings- en exploitatievormen van tijdelijke woningen?
  3. Zo nee, wat is de reden dat dit onderzoek niet is opgepakt en afgerond en wat is de stand van zaken?
  4. Welke locaties in de kernen binnen de gemeente Hilvarenbeek zijn geschikt voor deze tijdelijke woningen?
  5. Wanneer komt het college met onderbouwd beleid voor tijdelijke woningen?