OOK IN HILVARENBEEK ENERGIEARMOEDE

okt 12 2021

Aan het begin van de raadsvergadering van afgelopen donderdag kregen alle raadsleden de nieuwe Quiet 500 uitgereikt. Met het blad vraagt de Quiet Community aandacht voor de erkenning en bestrijding van armoede in onze rijke gemeente. Armoede die door de snel stijgende energielasten alleen maar groter dreigt te worden.

KIEZEN TUSSEN STOKEN OF KOKEN

Volgens een recent onderzoek van TNO hebben zo’n 260 huishoudens in Hilvarenbeek nu al te maken met energiearmoede. Energiearmoede is het verschijnsel waarbij huishoudens een energierekening hebben die te hoog is voor hun inkomen. Dat houdt in dat mensen hun verwarming erg laag zetten en in een kil huis zitten. Of ze kiezen voor een ongezonde maaltijd om niet te hoeven koken. Dat kan de gezondheid van deze mensen schaden.

VAN HET AARDGAS AF

In het Klimaatakkoord is als doel opgenomen om alle woningen in 2050 van het aardgas te hebben afgesloten. Alle gemeentes moeten van het Rijk dit jaar nog in een Warmtevisie opschrijven hoe ze dat willen bereiken. Het college wilde dan ook van de raad weten welke woningen als eerste aan de beurt moeten komen. Volgens HOI Werkt valt met het isoleren van oude onzuinige woningen enorm veel winst te boeken als het gaat om CO2 reductie.

MEER DRAAGVLAK

Daarnaast is de oproep van HOI Werkt aan het college om ook energiearmoede ook in de visie mee te nemen. Arme huishoudens betalen steeds hogere energieprijzen, maar hebben niet het geld om hun woning te verduurzamen waardoor ze minder hoeven te stoken. Als we bij deze groep beginnen, maken we hen minder afhankelijk van de stijgende energieprijzen. En ook zal dit het draagvlak voor het aanpakken van de klimaatverandering groter maken. Mensen krijgen een comfortabel huis, energielasten gaan omlaag en we dragen bij aan de verduurzaming. We zullen deze verduurzaming samen met Leystromen moeten aanpakken. En ook het Rijk zal moeten bijspringen omdat de opgave voor gemeentes financieel te groot is.

TROTS OP QUIET

We zijn er enorm trots op dat Hilvarenbeek als enige kleine gemeente is aangesloten bij de Quiet. En veel waardering hebben we voor alle vrijwilligers die zich samen met Quiet inspannen om armoede te bestrijden en te verzachten. Maar zoals een van ons ook verzuchtte: “Eigenlijk zou Quiet in onze rijke gemeente overbodig moeten zijn.”