MEER DAN 200 WONINGEN ERBIJ IN DIESSEN EN HAGHORST

mrt 2 2022

Tussen 2018 en 2022 zijn er in Hilvarenbeek 428 nieuwe woningen bij gekomen. Meer dan 100 woningen per jaar. Dat is een ongekend groot aantal in vergelijking met vorige periodes. Onze gemeente is zelfs koploper bouwen in Brabant. Het college en de raad hebben dan ook niet stilgezeten. Ook aan de toekomst is gedacht. Er liggen plannen klaar voor 800 woningen in alle kernen. Daarnaast heeft dit college meer dan 300 initiatieven om in te breiden beoordeeld en verder gebracht. Donderdag 24 februari gaf wethouder Leon van de Moosdijk een presentatie van de plannen in Vroonacker Diessen en De Welder in Haghorst.

TOEKOMSTGERICHT BOUWEN

In Vroonacker IV in Diessen komen er 150 tot 170 woningen bij en in De Welder in Haghorst 51 woningen. De presentatie maakte duidelijk dat bouwen, bouwen, bouwen niet genoeg is. Bouwen met visie is de boodschap. Willen we voor iedereen in toekomst een woning, dan zullen we anders om moeten gaan met de beschikbare grond. Daarom komen er kleine en goedkope huizen voor starters in Vroonacker. Ook zijn er appartementen ingetekend van twee lagen met een kap. Die kunnen worden vrijgehouden voor mensen die 24 uur zorg per dag nodig hebben. Hilvarenbeek heeft nu te weinig huurwoningen. Daarom komen er in allebei de plannen meer huurwoningen.

BEGINSPRAAK IN PLAATS VAN INSPRAAK

Bij de plannen voor Vroonacker gaat het nog om een proefverkaveling. Op 14 maart is hierover een omgevingsdialoog. Daarna ligt het plan vier weken ter inzage en kan iedereen zijn reactie geven. Inwoners kunnen aangeven wat ze positief vinden en wat ze negatief vinden aan het plan. Ook kunnen ze suggesties voor verbetering doorgeven. Alle reacties verwerkt het college in het ontwerpbestemmingsplan. Een heel andere manier van werken dan vroeger. Toen ging de inspraakprocedure pas van start als het ontwerpbestemmingsplan klaar was. Nu is er nog genoeg ruimte voor wensen en initiatieven van inwoners. Voor De Welder in Haghorst heeft het plan al ter inzage gelegen. Dit plan komt in maart in het college. Na de verplichte officiële inspraakprocedure in juli kan de raad het vaststellen

MEER GROEN IN DE WIJK

Toekomstgericht bouwen betekent ook dat we meer ruimte maken voor groen. Dat is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Groen geeft verkoeling, zorgt voor biodiversiteit en geeft de inwoners ruimte om te ontspannen. Daarom is Vroonacker een bijzonder plan. Tussen de woonerven komen groene delen. Daar kan maïs worden geteeld of kunnen schapen grazen. Details die in overleg met de toekomstige bewoners worden uitgewerkt.

PLANNEN VOOR ALLE KERNEN

Ook voor de andere kernen zijn de bestemmingsplannen in voorbereiding. Op www.hilvarenbeek.nl/hilvarenbeek-bouwt vind je daarover meer informatie. In Biest-Houtakker staan 60 woningen gepland voor Beverackers IV en 38 in het Vossenhol. In de tweede fase in Leeuwerik III in Esbeek moet het aantal nog worden bepaald. In Hilvarenbeek komen er 83 woningen bij in Gelderakkers 2, 30 tot 40 woningen op de locatie Hispohal en ongeveer 68 woningen in de Roodloop. Dit staat nog los van de plannen voor de inbreidingen. Dit college heeft de afgelopen vier jaar een enorme inhaalslag gemaakt. Met meer dan 800 woningen in de pijplijn is onze gemeente klaar voor de toekomst.