TOEKOMSTGERICHTE PLANNEN MET RESPECT VOOR HET VERLEDEN

jan 1 2018

De gemeenteraad neemt geregeld besluiten over ingewikkelde zaken. Het is aan de raadsleden om zich te verdiepen in het dossier en zich te laten informeren. Om uiteindelijk een besluit te nemen dat het belang van de inwoners maximaal dient.

HET EERSTE VOORBEELD: DE VERHARDING VAN DE ROOVERT

Het college voerde de coalitieopdracht uit om de Roovert te verharden. Hierdoor zouden meer Belgen in Hilvarenbeek komen winkelen. Maar nergens kon dat worden aangetoond. HOI Werkt luisterde naar deskundigen die verstand hebben van de flora en fauna in het natuurgebied. Liet zich informeren door heemkundigen over de kleurrijke geschiedenis. En vroeg verkeersdeskundigen te schetsen wat de gevolgen zouden zijn voor de verkeersdrukte in het centrum. Als alle leden van de gemeenteraad zich goed hadden laten informeren, waren ze nooit met het voorstel gekomen. Dan was er € 100.000 aan onderzoekskosten bespaard.

HET TWEEDE VOORBEELD: EEN NIEUW SPORTCOMPLEX

Ongeveer 50 jaar geleden bouwde de gemeente de Hispohal, mét inbreng van geld van inwoners. De Lavrijsen-Coppenscombinatie nam later de exploitatie over en verwierf voor slechts 25 gulden het eigendom. Nu vraagt Laco voor de grond en de versleten sporthal het exorbitante bedrag van bijna 2 miljoen euro. Bovendien wil Laco alleen verkopen onder voorwaarde dat zij de nieuwe sportaccommodatie mag exploiteren en de gemeente € 15.000 per jaar bijdraagt. Terwijl de gemeente ook de onderhoudslasten betaalt. Gezien het verleden zou Laco zich een stuk bescheidener en dienstbaarder mogen opstellen.

HET DERDE VOORBEELD: BEBOUWING VAN DE OUDE BIEST

Op de hoek Biestsestraat-Akkerstraat in Biest-Houtakker ligt een uniek landschapsmonument: een ongeveer 1.000 jaar oude ‘biest’. Oorspronkelijk was dit een waterpoel. Veel gehuchten in Zuid-Nederland zijn rond zo’n biest ontstaan. Deze ‘Oude Biest’ is als enige onbebouwd overgebleven. En De Biest is het enige dorp dat nog deze naam draagt. Daarom is in 2009 bepaald dat dit gebiedje niet bebouwd mag worden. B&W wil hier nu woningbouw mogelijk maken. Daarmee verdwijnt een uniek en waardevol historisch gebied.

HET KAN OOK ANDERS

Als je met kennis van de achtergronden naar nieuwe plannen kijkt en inwoners betrekt die de historie kennen, kom je vaak tot een ander voorstel. Een voorstel dat recht doet aan de werkelijke waarden.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek

Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl