We koppelen het beleid voor toerisme, recreatie, erfgoed en cultuur

De wandelroute Andreas Schotel in Esbeek is het perfecte voorbeeld waar natuur, cultuur en recreatie bij elkaar komen. Onze gemeente met haar rijke geschiedenis, prachtige natuur en de talrijke culturele initiatieven biedt nog veel meer van deze geweldige...

Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen

In de afgelopen periode hebben we het beleid Vitaal Beeks Buiten vastgesteld. Dat is nodig omdat door de ontwikkelingen in de agrarische sector steeds meer gebouwen op het platteland leeg komen staan. Dit beleid gaan we verder ontwikkelen en stimuleren. HOI Werkt...

De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten

De provinciale verordening Ruimte geeft de gemeenten de mogelijkheid om in het landelijk gebied bedrijven toe te staan die niet alleen agrarisch zijn. Ook het bestemmingsplan Buitengebied maakt dit mogelijk. Voorwaarde is dat de activiteiten van deze bedrijven...