We stimuleren splitsen van woningen

Senioren blijven soms in hun eentje in hun grote huis wonen als de kinderen de deur uit zijn. Verhuizen is niet aantrekkelijk. Er is weinig aanbod en huizen die te koop staan zijn duur. Als de gemeente duo-wonen stimuleert, snijdt het mes aan twee kanten....

We stimuleren en ondersteunen inwoners die samen willen bouwen

HOI Werkt wil dat we als gemeente inwoners stimuleren en ondersteunen om samen woningen te bouwen. Dat kan een groep starters of senioren zijn of een mix daarvan. De toekomstige bewoners zijn daarbij zelf de projectontwikkelaars. Door samen te bouwen zijn de woningen...

Uitbreiden aan de rand van een kern is onder voorwaarden mogelijk.

We bouwen altijd met respect voor natuur en open ruimtes. We willen voorkomen dat kernen aan elkaar groeien zodat er een groot stedelijk gebied ontstaat. Ook kleinschalige woonvormen op vrijgekomen boerderijen zijn mogelijk. Voorwaarden zijn dan wel dat de natuur, de...

We bouwen dorps en met respect voor het verleden

We zorgen ervoor dat bouwplannen passen in de omgeving en dat het dorpse karakter bewaard blijft. Gebouwen en locaties die karakteristiek zijn voor de geschiedenis van de dorpen worden beschermd. Er is oog voor kwaliteit. Een nieuwbouwwijk kan een andere uitstraling...

Onze speerpunten voor bouwen

Bouwen, bouwen, bouwen alleen is niet genoeg.HOI Werkt wil bouwen voor de toekomst. Dat vraagt om een andere manier van bouwen.• We bouwen in hoog tempo betaalbare woningen voor starters en senioren.• We plaatsen flexwoningen als snelle oplossing voor het...