André Fouchier

Waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig? Ik ben nu met pensioen. Ik heb altijd gewerkt in het onderwijs, onder andere in het basisonderwijs De Elstrakkers. Mijn grote passie was de begeleiding van zorgleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Mijn...

Frans Tolboom

Waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig? Ik ben nu met pensioen en heb hiervoor ruim 35 jaar bij Philips gewerkt, voornamelijk in de ontwikkeling, installatie en service van professionele apparatuur. Tussendoor heb ik 5 jaar buiten Philips gewerkt als...