We blijven investeren in positief jeugdbeleid

Het uitganspunt van positief jeugdbeleid is dat we uitgaan van kansen en talenten van jongeren. Dat doen we op verschillende manieren. Door jongeren te stimuleren mee te doen in de samenleving. In clubs en verenigingen met activiteiten als sport, muziek en theater....

We stimuleren gezond leven

Door gezond te leven verklein je de kans om ziek te worden. Ook helpt gezond leven je langer fit te blijven. Als gemeente kunnen we gezond leven stimuleren door voorlichting te geven over gezonde voeding en door bewegen te stimuleren. Ook blijven we inwoners...

HOI Werkt wil armoede aanpakken

Ook in onze rijke gemeente wonen mensen in armoede. Meer dan 100 kinderen groeien in armoede op. HOI Werkt wil de armoede aanpakken en verzachten. We werken daarbij samen met de Quiet en stichting Leergeld. Zodat ook arme mensen kunnen meedoen in onze gemeente.

Snel handelen bij schuldhulp

HOI Werkt wil snel hulp bieden aan mensen die financieel in de problemen zitten of die langdurig afhankelijk zijn van een minimuminkomen. Wachttijden bij uitkeringen, onvoldoende maatwerk en ingewikkelde formulieren moeten verdwijnen. In de plaats hiervan moet de...

Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning voor de eigen inwoners. Dat ging gepaard met een flinke bezuiniging van het Rijk waardoor forse tekorten ontstonden, ook in Hilvarenbeek. Gelukkig slagen we er in onze gemeente...