Zorggeld naar de zorg

Geld dat gemeentes beschikbaar stellen voor jeugdzorg en Wmo moet zoveel mogelijk terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben en niet in de zakken van zorgaanbieders verdwijnen. Daarom wil HOI Werkt de winst van zorgaanbieders maximaliseren. Meer transparantie bij...

Kleinschalige zorg dicht bij de mensen

Dorpsondersteuners en zorgcoöperaties spelen een belangrijke rol bij het signaleren en aanbieden van zorg. Dorpsondersteuners zien wat er in onze gemeente speelt. Zij kunnen mensen samenbrengen en tot nieuwe oplossingen komen die bij onze inwoners passen. Ook...

Oog voor zwakkeren in onze samenleving

Als gemeente hebben we oog voor onze meest kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld mensen met dementie of psychische of verstandelijke beperkingen. Ook zij moeten zich goed kunnen voelen, zodat ze mee kunnen doen in onze maatschappij. De dementievriendelijke gemeente moet...

Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

Het is belangrijk dat inwoners dicht bij huis de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Maar als dat niet gaat omdat er specialistische ondersteuning nodig is, moeten we snel kunnen schakelen naar de beste oplossing. Dan is het belangrijk dat we als...